مسئول کانون امام علی شهر مشکات از آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در اعتکاف مسجدالمهدی از روز شنبه 28/1/95 خبر داد.

 

حبیب الله رفیعی شایعه برگزاری اعتکاف خواهران در مسجد جامع را رد کرد و گفت: امسال نیز مانند سالهای گذشته مراسم اعتکاف در مسجدالمهدی برگزار می شود.

 

حبیب الله رفیعی ادامه داد: کانون امام علی اولین مجری برگزاری اعتکاف بوده و امسال نیز مجری این طرح معنوی است.

 

او درباره شرایط ثبت نام داوطلبان شرکت در مراسم اعتکاف امسال گفت: افرادی که مراجعه می کنند باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشند و ضوابط مورد نظر برای برگزاری اعتکاف مانند رعایت نظم، همراه نداشتن موبایل را بپذیرند.

 

رفیعی درباره هزینه مراسم گفت: بخشی از هزینه توسط خیرین پرداخته می شود که همینجا از همه کسانی که در این چند سال به ما کمک کردند تشکر می کنیم و بخشی از آن هم از داوطلبان گرفته می شود که امسال برای هر داوطلب 200 هزار ریال دریافت می شود.

 

سال گذشته 100 نفر در مراسم اعتکاف مسجد المهدی مشکات شرکت کردند که 75 نفر آنها زنان بودند.

 

هرساله مراسم اعتکاف علاوه بر مسجد المهدی در مسجدالرسول ناحیه 2 نیز برگزار می شود.