علیرضا پورعسگری عضو شورای اسلامی شهر کاشان و رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه در گفتگوی اختصاصی با مشکات آنلاین گفت: در روند انتخاب شهردار جدید، تاکید دوستان شورا صرفاً بر تخصص محوری و تجارب فرد منتخب بوده است و این امر ، نافی تخصص، تعهد و توانمندی سایر گزینه ها نیست.

 

وی در ادامه با اشاره به سوابق سه گزینه نهایی مورد نظر «ائتلاف شهر همدلی» گفت: برنامه های تهیه شده توسط آقایان مهندس ابریشمی راد، مهندس طباطبایی و مهندس نیکخواه در نوع خود جامع، تفصیلی و کم نظیر و بر مبنای بررسی ها و برنامه ریزی های دقیق و کارشناسی تهیه شده بود و از این رو انتخاب نهایی را برای دوستان شورا دشوار کرده بود.

 

پورعسگری افزود: بر اساس جمع بندی نظرات دوستان ائتلاف شهر همدلی و همچنین مشاوره با صاحب نظران، گزینه نهایی مورد اجماع ما جناب آقای مهندس ابریشمی راد بود که قطعاً طرح ها و برنامه های ارائه شده توسط آقایان مهندس طباطبایی و مهندس نیکخواه، نیز در اجرا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مکمّل برنامه های ایشان خواهد بود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورای شهر با اعلام اینکه «تاکید ما بر همگرایی و همدلی همه طیف ها، گروهها و اقشار برای خدمت رسانی مدبّرانه بر مبنای مشارکت هوشمندانه مردم و عبور از هر نوع سیاسی کاری های مرسومِ گذشته است» تصریح کرد: قطعاً این انتخاب فارغ از هرگونه نگاههای سیاسی، جناحی و یا گروهی و صرفاً تخصص محوری و تجربه گرایی محور اصلی تصمیم جمع ما بوده است. در روند خدمتگزاری به مردم و تلاش برای آبادانی، پیشرفت، توسعه و سازندگی منطقه کاشان بزرگ، تقسیم بندی جامعه به اصلاح طلب و اصولگرا بی معنی است.

 

وی در پایان «سلامت، شفافیت، صداقت و عدالت» را «مقدمه ی ارتقاء کیفیت و افزایش کارایی و اثر بخشی در خدمت رسانی و مدیریت جهادی» دانست و گفت: ما بر این باوريم که با توجه به سوابق تجربی و تخصصی و همچنین بینش استراتژیک، توانمندی، روحیه مسئولیت پذیری و وجدان کاری موجود در شخصیت ایشان، طی سالهای آتی ارتقاء شاخص های کمی و کیفی در شهر کاشان را شاهد خواهیم بود. چرا که آقای مهندس ابریشمی برای نیل به این مقصود، وضعیت موجود را به خوبی شناسایی و استراتژی های مناسب را در برنامه های خود در حوزه مدیریت شهری پیش بینی نموده اند.