یک منبع آگاه به مشکات آنلاین گفت اعضای شورای پنجم در جلسه با «بهروز بوستانی» شهردار سابق مشکات نسبت به تغییر طرح بلوار امام خمینی انتقاد کرده اند.

 

این جلسه در ادامه جلسات شورای شهر برای بررسی برنامه‌های گزینه‌های مختلفِ تصدی شهرداری برگزار شده است.

 

بر اساس اطلاعات رسیده به مشکات آنلاین بوستانی برای تغییر طرح بلوار امام خمینی تحت فشار بوده است.

 

تغییر طرح این بلوار با اعتراض کارشناسان زیادی روبرو شده است. «ابوالفضل ساروقیان» یکی از این کارشناسان است. او پیش‌تر در گفت‌وگو با مشکات آنلاین گفته بود که تبدیل طرح چهاربانده به دوبانده امنیت مسیر را کاهش می‌دهد.

 

یکی از مسئولان شهرستان کاشان که خواسته نامی از او برده نشود گفته در آینده مشکات از تغییر این طرح پشیمان خواهد شد چرا که این طرح نسبت به طرح قبلی کاستی‌های زیادی دارد.

 

همزمان با اجرای طرح دوبانده بلوار امام خمینی مشکات، شهردار وقت مدیر عمران این شهرداری را تغییر داد. «حامد خرمی» به مرخصی چندماهه رفت و «علی باقرپور» با کارشناسی نساجی مدیریت عمران شهرداری را در دست گرفت.

 

یکی از کارمندان شهرداری مشکات گفته علت این تغییرات در قمست عمرانی شهرداری نارضایتی نیروهای فنی از اجرای این طرح بوده است. شنیده شده آنها از امضای موارد مربوط به این پروژه خودداری می‌کرده‌اند.

 

مشکات آنلاین با انتشار خبری از شورای چهارم و شهردار وقت خواسته بود توجیهات فنی خود را برای تغییر طرح پروژه بلوار اعلام کنند اما هیچ کسی تاکنون در انظار عمومی از این پروژه دفاع نکرده است.

 

یکی از کارمندان شهرداری مشکات به مشکات آنلاین گفت تلاش او برای ادامه یافتن طرح چهاربانده، با اعتراض یکی از اعضای شورای چهارم روبرو شده است.

 

یکی دیگر از کارمندان شهرداری مشکات گفت «بروید ببینید چه کسانی اصرار داشتند که در زمان آنها این پروژه استارت بخورد.»

 

«بهروز بوستانی» در اولین روزهای کاری خود در شهرداری مشکات به مدیرمسئول مشکات آنلاین گفته بود اجرای طرح دوبانده هم توجیه فنی ندارد و هم از نظر هزینه‌یی مقرون به صرفه نیست.

 

بوستانی یکی از کارشناسان مطرح کاشان در زمینه عمران است.