وارثان مرحوم حاج غلام رضا کریمی با تجهیز منزل مسکونی پدرشان به وسائل آزمایشگاهی، اولین آزمایشگاه بخش مرکزی شهرستان کاشان را تاسیس می کنند.

سعید کریمی، فرزند مرحوم کریمی که شب گذشته در ششمین همایش خیرین سلامت شهرستان کاشان از واگذاری منزل مسکونی پدرش خبر داده بود، در گفتگو با مشکات آنلاین گفت که با همکاری برادرانش هزینه تجهیز کامل این آزمایشگاه را برعهده گرفته است.
کریمی امیدوار است مجمع خیرین سلامت کاشان که مسئولیت کسب موافقت اصولی این آزمایشگاه را برعهده گرفته، با طی کردن سریع مراحل اداری زمینه تاسیس سریع آزمایشگاه را فراهم کند.
روزانه بیماران بسیاری از بخش مرکزی شهرستان کاشان مجبور بودند که برای انجام آزمایش مسیر مشکات تا کاشان را طی کنند.

کریمی امیدوار است با تاسیس این آزمایشگاه بخشی از مشکل بیماران حل شود.
منزل مسکونی با 250 متر مساحت، در مسیر بلوار امام خمینی مشکات و در نزدیکی مرکز بهداشتی فاطمه الزهراء مشکات قرار دارد.