علی مصلحی: ای کاش مسؤلین در تمام نظام‌ها یک مشاور برندینگ و انتخاب نام داشتند تا برای هر چیز و از جمله سامانه‌هایی که برای خدمت به مردم طراحی می‌کنند نام مناسبی با مشورت با آن‌ها انتخاب می‌کردند.

 

در انتخاب یک نام، استاندارد‌هایی چون رسانا بودن (ارتباط معنای مناسب بین نام انتخاب‌شده و خدمات یا مشخصاتی که به او متعلق است)، کوتاه‌بودن، خوش آهنگ‌بودن، و … و از همه مهم‌تر این‌که تنافری با حوزه خدماتی که نام یا برند برای آن در نظر گرفته‌شده نداشته باشد.

 

انتخاب نام «صیاد» برای سامانه صدور الکترونیک یک‌پارچه دسته‌‌چک، یک کج‌سلیقگی صرف و خطای بزرگ برای انتخاب این نام برای آن حوزه خدماتی است.

 

پوشیده نیست که «صیاد» بلافاصله ذهن آدم را متوجه صید و شکار و خشونت و معانیی منفی از این دست می‌کند. در حوزه مجاز هم عموما به آن‌ها که از راه کلاه سر مردم‌گذاشتن یا کلاه از سر مردم برداشتن، کسب درآمد می‌کنند، مجازا صیاد می‌گویند. با این وصف ناخواسته انتخاب این نام خود یک جو روانی منفی برای نوعی خدمات مورد نیاز جامعه ایجاد می‌کند.

 

ای کاش مسؤولین بانک مرکزی پیش از این که این سامانه عملیاتی شود، نسبت به اصلاح نام آن اقدام و نامی مناسب برای آن انتخاب و سپس آن‌را عملیاتی کنند.

 

منبع: @moslehiali