یک مقام آگاه از توقف برنامه‌ی کاشانه در اصفهان خبر داد و گفت و این برنامه برای پخش آمده شده بود اما روز جمعه از اصفهان خبر رسید که پخش نمی‌شود.

 

مسئولان شبکه‌ی اصفهان به کاشانی‌ها گفته‌اند «توقف پخش برنامه‌های مشارکتی» علت این تصمیم‌ آن‌ها بوده است.

 

هنوز تکلیف این برنامه مشخص نیست و مسئولان کاشانی در حال رایزنی با اصفهانی‌ها هستند تا تنها زمان اختصاص داده شده به دومین شهر بزرگ استان را حفظ کنند.

 

برنامه‌ی کاشانه تنها برنامه‌ی تلویزیونی شهروندان کاشانی است که جمعه هر هفته از شبکه‌ی اصفهان پخش می‌شود.

 

بر اساس برنامه‌ی اعلام شده کاشانه باید در ساعت 18:45 دقیقه پخش می‌شد؛ اما ده دقیقه بعد از زمان اعلام شده کانال تلگرامی آن در پیامی نوشت: «برنامه کاشانه این هفته به دلایل فنی پخش نخواهد شد.»

 

گروه فنی کاشانه توضیح نداد که این مشکل فنی چه بوده است.

 

بر اساس اطلاعات مشکات آنلاین، برنامه‌ی کاشانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تهیه و برای اصفهان ارسال می‌‌شود. پنج شنبه توسط مسئولان ذی‌ربط در شبکه‌ی اصفهان بازبینی و سپس به قسمت پخش ارسال می‌شود.

 

کانال برنامه‌ی کاشانه، قبل از انتشار خبر پخش نشدن آن، تیزر این برنامه را منتشر کرده و و از پرداختن به «تکالیف و حقوق شهروندی» خبر داده بود.