یکی از نزدیکان تیمسار منصوری به مشکات آنلاین گفت که نماینده مردم قصد دارد پس از پایان دوره نمایندگی اش، در نشست خبری با حضور خبرنگاران شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل، به سوالهای آنها پاسخ دهد.

هفت خرداد آخرین روز حضور تیمسار در دوره نهم مجلس شورای اسلامی است.

به نظر می رسد آخرین کنفرانس خبری تیمسار منصوری به ناگفتهای او از روند عدم تایید صلاحتش در انتخابات گذشته، برجام و نزاعهای داخلی شهرستان اختصاص داشته باشد.

او پس از تایید نشدن صلاحیتش، تا کنون هیچ کنفرانس مطبوعاتی نداشته است.