شهردار مشکات از گفتگو با یک سرمایه‌گذار برای احداث یک مجموعۀ خدماتی رفاهی در حاشیۀ بزرگراه امیرکبیر خبر داد؛ محمد تکبیرگو گفت که جانماییِ این مجتمع به انجام رسیده و از سوی سرمایه‌گذار تأیـیـد شده است.
او امیدوار است با پیگیری‌های مجموعۀ مدیریت شهری و شورا مسیر اداری و گرفتن موافقت اصولی از سازمان میراث فرهنگی به سرعت طی شود و مجموعه به بهره‌برداری برسد.
شهردار مشکات گفت: در طرحِ مجموعه‌های تفریحی–خدماتی، رستوران، هتل، مکان‌های اقامتی موقت و طرح‌های مورد نظر سرمایه‌گذار پیش‌بینی می‌شود.
ایجاد زنجیرۀ مجتمع‌های خدماتی–رفاهی پیشرفتۀ بین‌راهی در کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه است. جایگاه جغرافیایی مشکات و دسترسی به دو محور مواصلاتی ظرفیت مناسبی را برای ایجاد مجتمع بین‌راهی در این شهر ایجاد کرده است.
مجتمع‌های بین‌راهی با همکاری بخش خصوصی و نظارت اداره کل حمل و نقل پایانه‌های استان‌ها احداث می‌شود.