توزیع کتاب «نامه‌ای برای فردا»  اثر رئیس جمهور دولت اصلاحات با فشار مسئولان «مربوط و بعضا نامربوط» در دانشگاه علوم پزشکی کاشان متوقف شد.

 

کانال خبری انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با انتشار این خبر نوشت: اين درحالی بود كه دقايقی قبل از آن و در حضور برخی مسئولين، اين عمل دانشجويان با استعلام از وزارت بهداشت قانونی و بدون هيچ مشكلی اعلام شد.

 

در قسمتی از این متن آمده است: تا چه زمانی سليقه بر قانون حاكم خواهد بود و نهادهای انتصابی ، مانع تشكيلات انتخابی دانشجويان خواهندشد؟ آيا در شرف ورود به قرن ١٥ شمسی و در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اين حركات از فكر و انديشه دانشجويان پيرامون اين مسائل جلوگيری می كند؟

 

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در توضیح روند توقف توزیع این کتاب نوشته است: دانشجويان حاضر در غرفه انجمن اسلامي درحالی كه كتابی قانونی و دارای مجوز از رييس دولت اصلاحات را به دانشجويان علاقه‌مند هديه می‌دادند، از صبح با فشار همه جانبه و تماس های تلفنی مسئولين مربوط و بعضا نامربوط، بدون استناد به هيچ ماده و تبصره قانونی و به گفته خود «بنا بر مصلحت» از توزيع اين كتاب منع شدند.

 

در پایان این متن آمده است: انجمن اسلامی از راه‌های قانونی پیگیری‌های لازم را به عمل آورد و همچنان مشغول مذاکره جهت پیشگیری از ادامه این بی‌قانونی و تصمیم ناآگاهانه می باشد.