بر اساس اطلاعات شنیده شده هشت نفر از داوطلبان حضور در شورای شهر مشکات برای حضور در انتخابات پنجمین دوره شوراها تایید صلاحیت شده اند.

 

بر اساس این اطلاعات خانمها آسیابان و شهناز پرکاس و آقایان سیدآقا صفوی، اسماعیل محمدی، اکبر شعبانزاده، محمد ایرج درج سنگ، رضا آقا محمدی و عباس عبداللهی در این انتخابات با هم به رقابت می پردازند.

 

14 نفر برای حضور در شورای شهر مشکات ثبت نام کرده بودند. در طول رسیدگی به روند صلاحیت داوطلبان خانم تقوی و آقایان سعید قلیزاده، محمد حسن زاده، رضا پشتاره و مصطفی جمالی انصراف خود را به فرمانداری کاشان اعلام کردند.