خانه ارتباط با ما درباره ما
پنجشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۳۹۷ساعت : ۰۱:۵۳کد مطلب: 8826

ضیافت سالکان

شیخ حسین عرب: واژه «عید» هم در استعمال و کاربرد عرفی آن و هم در نگاه اولیای بزرگ الهی تداعی…

شیخ حسین عرب: واژه «عید» هم در استعمال و کاربرد عرفی آن و هم در نگاه اولیای بزرگ الهی تداعی کننده مسرت و ابتهاج و شادمانی است و بدون شک در مورد عید فطر نیز این خصیصه وجود دارد. اما همان گونه که اهل حکمت و اندیشه و نیز اهل معرفت و شهود در جای خود بیان داشته اند سطح خوشحالی و شادمانی به میزان درجه ای که انسان شادمان در آن قرار دارد متفاوت است. برخی درحد توهم و تخیل هستند لذا شادمانی آنان نیز درهمان حد است و دسته ای درحد تعقل هستند لذا شادمانی آنان نیزعقلانی است. اما زمره ای دیگر هستند که اهل شهود و مشاهدات قلبی و علوم حضوری اند و سرور و ابتهاج و عید آنان نیز باید در آن مرحله و منزلت ارزیابی شود.
برای درک درست از حقیقت عید فطر که پایان یک سفر فشرده یک ماهه و سلوک انسانی است باید به حکمت و فلسفه اصلی این ماه و سلوک عبادی که در آن برای اولیا و بندگان خوب خدا رخ داده، توجه کرد. بدون تردید این عید، عید حصول کمالاتی است که باید به عنوان فلسفه و حکمت، تشریع آن مورد جست وجو قرار گیرد.

۱- رسیدن به مقام پارسایی
انسان به طورعام «سالک الی الله» است چه اینکه همه عالم هستی چنین است و هر آن، در حال «شدن» و «صیرورت» است و کمال او نیز در رسیدن به مبدا هستی بخش عالم و آدم است که قرآن می فرماید: «الا الی الله تصیر الامور». در این ماه شریف چون برنامه سیر و سلوک به طور ویژه برگزار می شود و این سیر و سفر مختصات خاص خود را دارد بر ارزش آن افزوده می شود.
اهل عرفان و سیر و سلوک مجموع سفرهای معنوی انسانی را به چهارمرحله و سفر تقسیم کرده اند:
۱- سفر من الخلق الی الحق
۲- سفر بالحق فی الحق
۳- سفر من الحق الی الخلق
۴- سفر بالحق فی الخلق
ماه رمضان که تجلی اعظم این مراحل چهارگانه سفر عرفانی انسانی است بدون شک هم «ره توشه» و هم «رهیافت» آن حصول ملکه پارسایی است. قرآن در یکجا فرموده است «تزودوا فان خیر الزادالتقوی». به طور کلی در سیر و سفر الی الله و در سیر فی الخلق بالحق که مقام کثرت این اسفار چهارگانه است حکمت آنها پیدایش این «ملکه پارسایی» است و قرآن مهم ترین فلسفه روزه داری را همین «تقوی» و «پارسایی» می داند. آنچه در اینجا مهم به نظر می رسد توجه به حقیقت تقوا و پارسایی است. با وجود اینکه این واژه بسیار متداول است اما ممکن است به ویژگی ها و مختصات آن بویژه در فرهنگ کامل قرآن توجه شایسته صورت نگیرد و به مفهوم ناقص و اجمالی آن اکتفا شود.
قرآن در موارد متعدد ملکه تقوا و پارسایی و نیز ویژگی های متقین و پارسایان را به وضوح بیان فرموده است که حاصل آن یک «انسان بیدار مسئولیت پذیر» است. انسانی که به لحاظ فردی و جمعی در تحول یک جامعه نقش داشته باشد و برای هضم بسیاری از حوادث تلخ در خود ظرفیت داشته باشد. به عنوان نمونه به کلام خداوند در مورد جایگاه، ویژگی ها و مقامات دنیوی و اخروی اهل تقوی که در این آیات الهی آمده است توجه کنیم:
«به سوی آمرزشی از جانب پروردگار و بهشتی بشتابید که پهنای آن به اندازه آسمان ها و زمین است و برای پارسایان آماده شده است. آنان که در وسعت و فقر مالی، انفاق می کنند و خشم خود را فرومی نشانند و از لغزش های مردم می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد و آنان که چون کار زشتی انجام دهند یا به خود ستم کنند خدا را یاد کرده پس برای گناهان خود از سوی خداوند طلب بخشش و آمرزش کنند و چه کسی جز خداوند گناهان را می بخشد و آنان که برآنچه انجام داده اند اصراری ندارند در حالی که آگاهند. پاداش اینان بخشش از سوی پروردگارشان و بهشت هایی که زیر آنها نهرها جاری است که در آن جاودانه خواهند بود و چه خوب پاداشی است پاداش این عمل کنندگان.» (آل عمران/ ۱۳۳-۱۳۶)
آنچه به عنوان ویژگی ها و مختصات اهل تقوا در این آیات برشمرده شده است اگر برای هرکس حاصل شود نه فقط روز عید فطر بلکه هر لحظه ای که این اوصاف و خصال وجود دارد برای سرور و ابتهاج مقارن آن عید خواهد بود. مختصات اهل تقوا چنین است:
۱- هیچ گاه از انفاق خودداری نمی کنند، نه درحال گشایش و نه در حال سختی. هیچ گاه سختی و مرارت حال و مال خود را دریچه ای برای فرار از تعهد و درد انسانی-اجتماعی قرار نمی دهند. گرچه واژه انفاق شاید در تبادر اولیه همان انفاق مالی و اقتصادی باشد اما منحصر در آن نمی شود، بلکه هرگونه امداد به همنوعان را شامل می شود ولو اینکه جنبه اقتصادی نداشته باشد.
۲- اهل تقوا دارای ظرفیت فوق العاده اخلاقی و اهل کظم غیظ هستند؛ به اندک برخورد ناملایمی برآشفته نشده و طوفان خشم در مملکت وجودشان بر پا نمی شود و این گونه نیستند که در نخستین فرصت بخواهند پاسخ فرد ناسزاگو یا جاهل و بی منطق یا معترض منطقی را با خشم و سخنان ناشایسته بدهند که مناسب مقام و جایگاه آنان نیست.
۳- اهل گذشت و بخشش هستند (العافین عن الناس) این واژه که عفو، به ناس نسبت داده شده است در نظرگاه اهل تفسیر این نتیجه را می دهد که عفو آنان بسیار گسترده است و همه مردم از هر دین و مذهب و آیینی را فرا می گیرد و مسلمان و غیر آن را شامل می شود. نگاه اهل تقوا و پارسایی به مردم و جامعه نگاه عفو و گذشت است و بهترین نمونه و مصداق نیکوکاری همین است و خداوند اهل نیکی و نیکوکاری را دوست می دارد.
۴- هرگاه خطا و گناه کبیره و صغیره ای را انجام دادند یاد خدا افتاده و در نخستین فرصت به درگاه او طلب بخشش و آمرزش می کنند.
۵- هیچ گاه بر خطا و اشتباهی که در جامعه انجام داده و فهمیده اند که اشتباه بوده است اصرار و پافشاری نمی کنند و اعتراف را کسر جایگاه و مقام خود نمی دانند.
خداوند برای این گروه از اهل تقوا و پارسایی بهشت جاودانه را وعده و تضمین فرموده است. این مقام درحقیقت کرامت و ارزش افزوده انسانی است؛ زیرا انسان دو مرحله از کرامت را دارد؛ یکی «کرامت ذاتی» و اولی که خداوند فرموده است و «لقد کرمنا بنی آدم» و دیگری «کرامت اکتسابی» که در حقیقت ارزش افزوده است باعث شده حتی علم و عقل را مقدمه خود قرار دهد.
سخن نغز و ارزشمند علامه معاصر، آیت الله حسن زاده آملی، این است که خداوند فرموده است «ان اکرمکم عندالله اتقاکم». با کرامت ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما هستند و البته نفرموده است؛ اعلمکم یا اعقلکم، عالم ترین یا عاقل ترین شما، با همه ارزشی که علم و عقل در منطق وحی دارد. اما آن دو که بسیار با شرافت و ارزش هستند هر دو مقدمه حصول این ملکه تقوا در نظر وعمل و اخلاق هستند. زیرا گاهی «علم» حجاب اکبر است و «عقل» نیز اسیر هوی و هوس است که امیرالمومنین علی(ع) فرموده اند: «کم من عقل اسیر تحت هوی امیر»؛ چه بسیار عقل هایی که تحت اسارت هواها و هوس ها گرفتارند.
پس یک بعد از ابعاد فلسفه و حکمت عید فطر برای اولیای الهی رسیدن به این مقام کرامت ویژه انسانی است.

۲- تنزیه و طهارت نفس مهم ترین شرط ارتباط با حقیقت قرآن
بزرگترین ویژگی ماه رمضان نزول قرآن در این ماه است و رسالت قرآن تربیت جامع انسان و تامین سعادت واقعی آن است. قرآن به عنوان آخرین «صحیفه نازله» از سوی خداوند رحمان و رحیم دارای مراتب متعدد وجودی، ظاهری و باطنی است. در آیات قرآن به این نکته مهم اشاره شده است از جمله در «سوره واقعه» چنین می خوانیم: «سوگند به مواقع نزول ستارگان و این سوگند اگر بدانید بسیار بزرگ است که این قرآن بسیار کتابی با کرامت است در لوح سر حق مقام دارد جز دست پاکان بدان نرسد.» (واقعه/ ۷۹-۷۵)
آنچه در این آیات مهم است این است که آن سوگند مهم و بزرگ برای رساندن این مطلب است که می فرماید: «لایمسه الا المطهرون»؛ یعنی با قرآن و روح آن، جز پاکان نمی توانند تماس برقرار نمایند و از آن بهره گیرند. باز در این مورد نیز علامه معاصر آیت الله حسن زاده آملی می فرماید قرآن فرموده است؛ الاالعالمون یا الاالعاقلون. البته علم و تعقل از نظر خود قرآن بسیار مهم است و شکی نیست که هرکس به هر مقداری از فنون و علوم مختلفه نقلی و عقلی بهره مند باشد در فهم او از قرآن کمک خواهد کرد. اما آنچه در این سوگند و این مطلب مطرح است این است که گاهی انسانی به دنبال انباشت علوم و فنون رفته و وقتی که وارد قرآن می شود می تواند محفل آرایی کرده و از علوم و فنون خود برای شرح الفاظ و تا حدودی معانی قرآن و شرح و بسط مراتبی از آن بهره گیرد و گاهی بحث بهره گیری از نور باطنی قرآن به عنوان کتاب هدایت است و اینکه با این «صحیفه الهی» می خواهد سفر بسیار تاریکی را طی نماید و به سلامت تمام مراحل آن را بپیماید. اینجا است که آن تعلم و علم و تعقل و عقل باید به عنوان مقدمه وصول به «طهارت باطنی» که شرط اساسی ارتباط با قرآن کریم است، مطرح شوند.
عبارت دیگری از استاد آیت الله جوادی آملی هست که می گویند: همان طوری که قرآن دارای مراتب است ارتباط آن نیز دارای مراتب است و ارتباط و تماس با هریک از مراتب قرآن مرتبه خاصی از طهارت و پاکی را لازم دارد. اگر کسی بخواهد «ظاهر قرآن کریم» یعنی کلمات و حروف آن را مسح نماید باید وضو یا بدل آن را داشته باشد. این یک مرحله از «لا یمسه الا المطهرون» است و اگر بخواهد با باطن و نور باطنی قرآن تماس برقرار کنند یعنی باطن آن را مسح کنند باید باطن خویش را از آلودگی های اخلاقی پاک و منزه کنند. امکان ندارد کسی که با آلوده بودن قلب و باطنش به انواع پلیدی های اخلاقی مانند حسد، حقد، کینه، بخل، امساک، سوء خلق، سوء ظن به خدا و بندگان بتواند لذت تلاوت و بهره گیری از نور باطنی قرآن برایش حاصل شود. حافظ لسان الغیب شیراز بسیار عالی گفته است که:
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
با وجود دیو سوء اخلاق رذیله و باطنی مالامال از چرک های انباشته بداخلاقی، امکان ندارد بهره گیری از فرشته نور وحی برای انسان حاصل شود. از نظر منطقی بسیار واضح است که در آن واحد جمع بین دو ضد مانند سیاهی و سفیدی در یک نقطه محال است.
در ماه رمضان با تصفیه نفس از رذائل اخلاقی که با عبادت خالصانه حاصل می شود سالک کوی حق، خود را به حقیقت و روح قرآن در تمام ابعاد انسانی آن نزدیک می کند. البته بیداری که در ماه رمضان حاصل شده است همچنان در بقیه ایام نیز می تواند ادامه داشته باشد. این سلوک و طی طریق معرفت و عبودیت و اطاعت از مولای غیب و شهود، نردبان عروج او به اوج قله کمال و تحصیل است و از این رهگذر می تواند درجات بهشت را که در ماثورات دینی ما به مقدار آیات قرآن است، به دست آورد.
بزرگ ترین رسالت قرآن کریم طبق نص صریح خودش هدایت به بهترین و استوارترین طریقه ها است؛ «ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم.»
از جمله آموزه های این کتاب ماندگار الهی که در ماه رمضان، در این سلوک عارفانه، عینی و عملیاتی می شود این است که تحمل سختی و رنج که در این ماه در روزه داری تجلی پیدا می کند راز رسیدن به مقامات عالیه انسانی است. در حقیقت معراج یک انسان مومن که به مقامات فوق طبیعی انسان اعتقاد دارد به میزان تحمل سختی و مرارت او است. جهان تکوین در حقیقت، جهان چالش نیروها و عناصر است و سیره و زندگی مردان برگزیده الهی یعنی انبیا و امامان بزرگ اسلام و شیعه همین را نشان می دهد.
باز از زبان علامه معاصر، آیت الله حسن زاده آملی، مثالی برای این (با توضیحی از ما) منظور ذکر می کنیم: یک دانه گندم اگر بخواهد تبدیل به نان شود اولاً باید زیر خاک رفته و چند مدتی از دیده ها پنهان شود و مدتی باید فشار عناصر مختلف آب و خاک و هوا و دیگر عناصر را تحمل کند و سپس با نیروی خداداد در این مرحله بر این عناصر پیروز شود و خاک را شکافته تا خودشکفته شود. باز در این مرحله کار تمام نمی شود بلکه باید سرما و گرمای هوا را به خود متحمل شده تا به خوشه یا خوشه های آنچنانی تبدیل شود و بالاخره به زیر سنگ آسیا رفته تا به آرد بدل شود و سپس باید آماده رفتن در درون تنور پر از آتش شود و آخرین مرحله سخت را طی نماید تا به نان دارای ویتامین و خواص آنچنانی مبدل شود و در طریق کمال یک انسان قرار گیرد.
از این روی، قرآن سنت پایدار و قانون استثناناپذیر آزمون و تحمل رنج و محنت البته به تناسب شرایط هر فرد و امتی را، راه رسیدن به بهشت سعادت معرفی می کند. در آیه ۲۱۴ «سوره بقره» می فرماید: «آیا گمان می کنید که شما وارد بهشت خواهید شد در حالی که چون امت های گذشته مورد ابتلا و امتحان قرار نگرفته اید؟ آنانکه دچار رنج و سختی ها شدند و همواره پریشان خاطر و هراسان بودند تا آنگاه که رسول و گروه گروندگان به او از شدت اندوه از خدا مدد خواسته و عرض کردند بار خدایا! کی باشد که ما را یاری کنی و از این سختی ها نجات بخشی؟ در آن حال به رسول(ص) خطاب شد که هان بشارت ده که همانا یاری خدا نزدیک است.»
تاریخ زندگی انبیای عظام الهی همین سنت رنج و مشقت را نشان می دهد. وصول به مقامات عالیه الهی و تمام آن رنج و محنت ها معراج آنان بوده است. ابراهیم شیخ الانبیا(ع) طی بیش از ۱۰۰ سال باید آن حوادث سخت را که هر یک از آنها به تعبیر قرآن کلمه ای از کلمات خداوند و هریک دارای حکمت و آموزه خاص خود بوده است، بخشی از این معراج بزرگ را تشکیل می داده است؛ از رفتن در درون بیابانی از آتش و تنها گذاشتن زن و فرزند در وادی غیر ذی زرع و تا آخرین سیر آن، یعنی امر و دستور ذبح فرزند نوجوان پسری که پس از گذشت ۱۰۰ سال از زندگی، خداوند به او عنایت فرموده است؛ پس از طی این مراحل است که خداوند او را به مقام امامت و پیشوایی انسان ها برمی گزیند.
و نیز یوسف صدیق که مورد رشک و حسادت برادران خود قرار گرفته معراج او چنین است که از کانون گرم و لطف بی بدیل مهر پدر دور شده و به طور موقت به درون چاه رفته و پس از نجات، در بازار برده فروشان به «ثمن بخس» به عنوان برده فروخته شده و رفته رفته به کاخ زیبای پادشاه مصر رفته و در آنجا با آزمونی سخت و بسیار دشوار و چالش عقل و نفس مواجه می شود و سخت تر از آن از سر بی گناهی و از اینکه به یک کامجویی نامشروع دست رد زده است به زندان می افتد؛ تا پس از این مراحل طاقت فرسا «عزیز مصر» شود.
این سنت عروج از طریق ابتلائات سخت برای پیامبری که یک سوره در قرآن دارد؛ یعنی یونس پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام به گونه ای شگفت و فوق طبیعی رقم می خورد که حضرت رسول اکرم(ص) به این مضمون فرمودند که معراج برادرم یونس همین بود باید به درون ماهی می رفت اما خدامحوری اندیشه و عقل و دل این مرد بزرگ الهی چنین اقتضایی دارد که در آن ظلمات تو در تو دریا و شکم ماهی و شب تاریک ندا داد که ای خدا تو منزه از هر عیب هستی و منم که بر خود ستم کرده ام. که خداوند می فرماید: «ما ندای او را اجابت کرده و از غم و اندوه نجاتش دادیم و اینچنین انسان های مومن را نجات می بخشم.»
نتیجه می گیریم که رمضان یک «معراج عمومی» است که خداوند از سر لطف برای بندگان خویش مقدر فرموده است و جشن بزرگ عید فطر شکرانه بازگشت از این معراج بزرگ و طی این منازل سلوک عارفانه است. البته باید به این نکته نیز توجه بدهیم که از بخش های مهم این سلوک و معراج انسانی همدردی با کسانی است که طی سال، همیشه رنج و محنت گرسنگی و محرومیت دارند و بدون شک معراج کامل انسان ها در ماه رمضان بدون این همدردی انسان ها با محرومان حاصل نمی شود. از نظر آموزه های دینی، عرفان ناب را باید در عینیت اجتماع و رسیدگی به محرومان و بندگان درمانده خدا جست وجو کرد. قرآن می فرماید از فرصت باقیمانده عمر خود برای رسیدن به این مقامات بهره گیرید که روزی در پیش است که در آن روز هیچ سودا و خرید و فروشی نیست و نیز دوستی های این دنیایی و شفاعت های نامقبول در آن وجود نخواهد داشت.
روزعید درعین حال که به صورت اجتماعی برگزار می شود و روح جمعی را به نمایش می گذارد، می تواند نمایشی از محشر و قیامت کبری نیز باشد که دیگر اسباب این دنیایی قطع می شود و آنچه سودمند است، به تعبیر قرآن، قلب و دل سلیم است و آنچه در این سلوک عارفانه به دست آورده می شود همانا «شخصیت حقیقی» است که تحصیل نموده است و در آن روز است که برخی شادمان و خوشحالند و برخی صورت هایشان از ندامت و پشیمانی از فرصت های از دست داده، غبار گرفته است. بکوشیم در آن روز جزء گروه شادمانان باشیم همچون عید فطرمان.

منبع : روزنامه ایران ، شماره ۶۸۰۱ به تاریخ ۲۳/۳/۹۷، صفحه ۱۵ (اندیشه)

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© تمامی حقوق برای پایگاه تحلیلی خبری مشکات آنلاین محفوظ است و بازنشر هر نوع از محتواهای سایت منوط به اجازه مدیر سایت می باشد.