‫ مهدی اکبری زاده، هنرمند جوان مشکاتی با تصویب هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان تهران به عنوان مسئول انجمن برگزیده استان تهران معرفی شد.

 

به گزارش مشکات آنلاین به نقل از «تئاتر تهران»، این انتخاب به منظور تشویق و حمایت از شعبه های فعال «انجمن هنرهای نمایشی» در شهرستان ها ی استان تهران صورت گرفته است.

 

انجمن هنرهای نمایشی استان تهران اعلام کرده که این انتخاب پس از بررسی های دقیق انجمن هنرهای نمایشی استان تهران انجام و قرار است از مهدی اکبرزاده با اهدا لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی تقدیر شود.