صادق صدقگو* :

اگر كسي به شهرهاي صنعتي در ساير استانهاي كشور مسافرتي كاري داشته باشد، به راحتي در مي يابد كه بعضي از مديران و مسئولين ما ميخواهند در قانونگرايي و رعايت ضوابط، از ١٠٠ نمره، حداقل١٢٠ بگيرند!.
‎آري، ماجراي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در اين منطقه، بقول حضرت فردوسي: “يكي داستانست پُر آب چشم!”
‎متاسفانه مدتهاست كه احساس مي شود شهر كاشان در برخي مباحث و موضوعات به نسبت سابق، سير نزولي و به تعبيري عقبگرد داشته است و نارضايتي مردم (خصوصاً فعالان عرصه توليد، اشتغال و سرمايه گذاري) سير صعودي داشته است.
‎يكي از دلايل اين امر، عدم نظارت جدي بر عملكرد مديران و مسئولين و همچنين مطالبه محوري در رسانه هاي محلي است.
‎رصد هوشمندانه، روايت صادقانه و انتقاد منصفانه و در عين حال پرهيز از سياسي كاري، رسالت اصلي رسانه هاست.
‎وظيفه خطيري كه در اِشِل محلي و منطقه اي، عامل مهمي در رفع اشكالتراشي ها و ناهماهنگي ها، شكستن انحصار، حذف تبعيض و رابطه سالاري است.
‎اگر اين وظيفه با دقت و ظرافت انجام شود و رسانه ها تريبوني براي انعكاس نظرات و شنيده شدن صداي مردم (خصوصاً سرمايه گذاران) باشند، هيچ اتفاق و خطايي از نگاه تيزبين و قلم شفاف آنها مصون نخواهد بود و برخي افراد، حاشيه امني براي سنگ اندازي هاي شبه قانوني براي كار آفرينان نخواهند داشت.
‎نظارت دقيق بر حُسن اجراي ضوابط و قوانين به نفع مردم و تلاش براي تسهيل فرايندها و اصلاح روندهاي سرمايه گذاري، يكي از عوامل مهم در رفع موانع توليد و اشتغال است.
‎با بازكردن گره اشكال تراشي هاي فرا قانوني از پاي سرمايه گذار و توليد كننده، او به عنوان كارشناس متخصص و مجرّب در اين حوزه، به خوبي مي داند كه چگونه مي توان به بهترين نحو ممكن، فضاي كسب و كار را رونق داده و منافع اقتصادي خود و به تَبَع آن مردم شهر را محقق نمايد.
در دهه هفتاد و هشتاد كه ماهنامه طوبي در كاشان منتشر مي شد و بنده هم افتخار همكاري با دوستان بزرگوارمان (خصوصاً مهندس عدالت سردبير نشريه صنعتگر) را داشتم، در محافل عمومي چنين معروف شده بود كه اولين خوانندگان نشريه طوبي، مسئولين و مديران نهادها، ادارات و ارگانهاي شهر هستند.
اين مَثَل تا آنجا عينيّت يافته بود كه مدتي پيش كارمند يكي از ادارات شهر مي گفت: در آن مقطع زماني، هر وقت مشكلي در اداره ما بوجود مي آمد كه باعث نارضايتي مردم و شكايت ارباب رجوع مي شد تا پايان ماه، رئيس مان بارها از من مي پرسيد: “طوبي منتشر نشده!؟”
اثر بخشي در جامعه و تاثير گذاري بر افكار عمومي يعني نشريه اي همچون طوبي كه آن مقام مسئول و مدير شهرمان، از نگراني اينكه قلم تيز رسانه ها پرده خلوت و پنهان كاري او را خواهند دريد و خطا، كم كاري، اشكال تراشي و اهمالش بر همگان عيان خواهد شد، رفتار و كردار و پندار خويش را اصلاح كند.

اميد است بعنوان تنها رسانه تخصصي بخش خصوصي در حوزه صنعت در شهرستان كاشان، در مبارزه و افشاي اشكالتراشي هاي فراقانوني و به تعبيري سنگ اندازي هاي شبه قانوني در مسير توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، موفق باشيد و صداي خسته و دردمند اما رسا و اميدوار صنعتگرانِ كارآفرين شهر را به گوش هر آنكس كه دستي در اصلاح وضع موجود دارد برسانيد.

* دانشجوي دكتري مديريت رسانه

يادداشت منتشر شده در صفحه اول از شماره چهارم ماهنامه صنعتگر (رسانه اقتصادی منطقه فرهنگی کاشان)