سید جواد ساداتی نژاد نماینده شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی به یک سرمایه گذار مشکاتی وعده داد تا برای طرح توسعه او موافقت اصولی بگیرد تا در منطقه مشکات کارخانه تاسیس کند.

او که صبح امروز به مناسبت روز کارگر در شهرک صنعتی راوند حضور یافته بود در کارخانه نساجی الماس که مالکان و کارگران آن مشکاتی اند حضور یافت و با آنان گفتگو کرد.
ساداتی نژاد در پاسخ به درخواست سعید کریمی یکی از مالکان کارخانه برای سرمایه گذاری در مشکات گفت: شما کارهای زمین کارخانه را انجام دهید، ما هم موافقت اصولی آن را برای شما می گیریم.
کریمی وعده داده است با موافقت این طرح توسعه و انتقال و راه اندازی کارخانه خود در منطقه مشکات کارگران خود را از ۳۰ نفر به ۳۰۰ نفر افزایش دهد.