خودروی پراید «حبیب الله رفیعی» عضو سابق شورای اسلامی مشکات، دیروز صبح ( یکشنبه ۲/۱۹ ) حوالی میدان ولی عصر (عج) شهر کاشان به سرقت رفت.

 

نزدیک ظهر، وقتی که رفیعی می خواست کفشهایش را از داخل خودرو بردارد و با خودروی بخشداری برای شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی مشکات به شهرداری این شهر بیاید متوجه شد که سوییچ ماشینش نیست.

او همه مغازه را گشت. مطمئن بود که سوئیچ را روی میز کارش گذاشته اما اثری از سوئیچ نبود. رفیعی پس از آنکه از یافتن سوئیچ در مغازه ناامید شد، به گمان اینکه سوئیچ را روی خودرو جاگذاشته، به سمت محلی که پرایدش را در آن پارک کرده بود رفت؛ اما متوجه شد که پرایدش نیست.

 

او بلافاصله با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت. پلیس بلافاصله  وارد عمل شد و پس از بررسی های اولیه توانست سارق را شناسایی کند.

 

رفیعی، مالک خودروی به سرقت رفته در گفتگو با مشکات آنلاین گفت هنوز سارق دستگیر نشده است.

 

سارق، پس از بازدید تصویر دوربینهای مدار بسته یکی از مغازه های اطراف مغازه رفیعی شناسایی شده است.

 

رفیعی پس از دیدن تصویر سرقت پرایدش گفت: این شخص برای کپی دو فقره چک وارد مغازه ام شد. اتفاقا وقتی که وارد شد من می خواستم برای جلسه بروم اما گفتم که کار او را راه بیندازم.

 

رفیعی با لبخند ادامه داد: اتفاقا ما پول کپی را هم از این آدم نگرفتیم.

 

تصاویر نشان می دهد شخصی که برای کپی گرفتن وارد مغازه چاپ و تکثیر عضو سابق شورای مشکات شده، پس از برداشتن سوئیچ پراید از روی میز، از مغازه خارج شده و خودرو را به سرقت می برد.