تعداد فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها در شهرهای مختلف کشور رو به گسترش است. در شهر کاشان هم چند هایپرمارکت بزرگ در دست احداث است که مالکان آن مدعی اند که جنس مرغوب و ارزان را به مشتریان ارائه می کنند.

 

تجربه فروشگاه های زنجیره ای نشان می دهد که این فروشگاه ها در کنار مزایایی که برای مصرف کننده دارند آسیبهایی هم دارند.

 

از جمله این آسیبها، تهدید بقالی ها یا همان سوپرمارکتهای کوچک محلات است.

 

مدتی است که یک فروشگاه کوچک در مشکات افتتاح شده است. هرچند که این فروشگاه با فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و هاپیرمارکت ها قابل مقایسه نیست اما با ارائه کالای ارزان سبب رکود در برخی از سوپرمارکتی های مشکات شده است.

 

برخی از کسبۀ مشکات به دنبال تغییر شغل افتاده‌اند و به نظر می‌رسد این اتفاق اصلاً برای مجموعۀ شهر مناسب نباشد. از سوی دیگر، مردم از این فروشگاه استقبال کرده‌اند.

 

نظر شما دربارۀ این موضوع چیست؟

 

برای حل این مشکل چه راهکاری را ارائه می‌کنید؟