شهرداری مشکات ادامه طرح چهاربانده کردن بلوار امام خمینی این شهر را آغاز کرده است.

 

مدیریت این شهرداری معتقد است این طرح با معیارهای فنی راه و شهرسازی مطابق است و تغییر آن در آینده به زیان مشکات تمام شده و باعث افزایش آمار تصادفات می شود.

 

بر اساس اطلاعات دریافتی مشکات آنلاین، برخی از اعضای شورای شهر مشکات مخالف اجرای طرح چهاربانده شدن بلوارند.

 

یک منبع آگاه به مشکات آنلاین گفته شهردار از اعضای شورا خواسته مستندات خود درباره طرح دوبانده شدن بلوار را ارائه دهند.

 

مشکات آنلاین در هفته گذشته نظرسنجی عمومی را در کانال خود برگزار کرد و نظر شهروندان را درخصوص طرح بلوار امام خمینی پرسید.

 

با توجه به اختلاف نظرهای ایجاد شده در طرح بلوار امام خمینی،  بخش «بحث هفته» را به این موضوع اختصاص می دهیم.

 

نظر  شما درباره طرح بلوار امام خمینی چیست؟

 

ایا شورای شهر می تواند از راه قانونی نظر شهرداری را جلب کند؟

 

نظر خود را می توانید در قسمت نظرات وارد کنید.