معاونت برنامه‌ریزی و اداری مالی فرمانداری ویژه کاشان گفت :کلیه صنوف کاشان توسط مردم ارزیابی می شوند که این طرح برای نخستین بار در کشور در شهرستان کاشان اجرا می شود.

 

«مسعود خاندایی» هدف از این طرح را در راستای خدمات بهتر، معرفی مشاغل وصنوف برتر ومورد اعتماد دانست و گفت: هر چه مشارکت مردم در این طرح بیشر باشد به میزان رضایتمندی مشتریان نزدیک می شویم.

 

به گفته وی این طرح برای کلیه واحدهای صنفی، آژانس های مسافربری و سایر واحدهای خدماتی به ترتیب اولویت و نیاز مردم اجرا می شود.

 

خاندایی گفت در نخستین مرحله ارزیابی،  مردم از ۴۰۰واحد نانوایی شهرستان میزان رضایت مندی خود را اعلام می کنند.

 

وی تصریح کرد: مردم از طریق سامانه پیامکی که در تمامی پوسترهایی که در نانوای ها نصب شده می توانند نظرات خود را بفرستند ومیزان رضایت مندی خود را نسبت به کیفیت نان، بهداشت و …اعلام کنند.

 

وی افزود: این طرح از امروز به مدت ۲۰ روز اجرا می شود که به نانوایی های برتر ضمن  معرفی  اهدا جوایز وهمچنین به ۱۰نفر از کسانیکه در این طرح شرکت وپیامک ارسال کنند به قید قرعه جوایزی اهدا می شد.

 

وی افزود: در حال حاضر ۴۹ اتحادیه صنفی فعال وحدود ۱۵هزار واحدصنفی مستقل در شهرستان کاشان فعالند.