هفته گذشته صحن علنی شورای شهر کاشان شاهد درگیری کلامی «علی هاشمی طاهری» و «علی رضا پورعسگری» دو نفر از اعضای شورا بود.

 

این درگیری ۶ دقیقه‌یی در پایان جلسه‌ی طرح پرسش از شهردار اتفاق افتاد و موضوع مهم طرح سوال از شهردار را در حاشیه قرار داد.

 

در لابلای این بحث، هاشمی طاهری «پورعسگری» و «طیفش» را به مناظره دعوت کرد.

 

منظور هاشمی از طیف پورعسگری همان همراهان اعضایی بودند که ۳۲ سوال را مقابل شهردار قرار دادند، در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر با هم ائتلاف «شهر همدلی» را ایجاد کردند و توانستند اکثریت شورای پنجم را برای خود کنند.

 

مشکات‌آنلاین که پیش‌تر طرح مناظره را در یک مصاحبه از زبان «علی رسول‌زاده» عضو موافق طرح سوال از شهردار و کاندیدای پیروز لیست شهر همدلی شنیده بود، با انتشار نامه‌یی مسئولیت برگزاری این مناظره را پذیرفت و از دو طرف برای برپایی مناظره دعوت کرد.

 

همزمان با پیشنهاد مشکات آنلاین، شنیده شد که هیات امناء ناجی آباد که توسط علی هاشمی طاهری مورد اتهام قرار گرفته است تصمیم گرفته از او شکایت کند.

 

پیش‌بینی شما از سرانجام این بحث و جدل چیست؟

 

پیروز این بحث چه کسی خواهد بود؟

 

به نظر شما آیا طرفین دعوت مشکات آنلاین را می پذیرند؟

 

آیا این مناظره به شفاف سازی مسائل موجود در شورا و شهرداری کاشان کمک می کند؟

 

هیات امناء ناجی آباد چه راهکاری را برای دفاع از خود در پیش می گیرد؟

 

پیشنهاد شما برای حل بگومگوهای پیش آمده چیست؟

 

پاسخ‌های خود را از قسمت نظرات «بحث هفته» برای ما ارسال کنید.

 

پیوست: فایل صوتی