در اولین روز کاری شورای پنجم، «شهناز پرکاس» به عنوان رئیس شورا و «مهدی ولیان پور» به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شدند.

 

صبح امروز منتخبان مردم مشکات در شورای اسلامی شهر،  با حضور در ساختمان فرمانداری شهرستان کاشان انتخابات هیات رئیسه را برگزار کردند.

 

در این انتخابات پرکاس به عنوان رئیس، «اسماعیل محمدی» به عنوان نائب رئیس، «عباس عبداللهی» به عنوان خزانه دار، «محمد ایرج درج سنگ» به عنوان منشی و «رضا آقامحمدی» به عنوان عضو  انتخاب شدند.

 

اعضای شورای مشکات در اولین جلسه رسمی خود «مهدی ولیان‌پور» را به عنوان سرپرست شهرداری مشکات انتخاب کردند.

 

ولیان پور پیشتر نیز این سمت را بر عهده داشته است.