شماره دهم (پیاپی هجدهم) پژوهش نامه کاشان ، نشریه تخصصی مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان منتشر شد.

 

در این شماره از نشریه، مقالاتی با عناوین تحلیل نظرگاه سیاحان غربی دوره صفوی و قاجار(مطالعه موردی: شهر کاشان)، بازخوانی زمینه ها و پیشینه پیدایش ترکیب بند محتشم کاشانی، محتشم و میرعزا، وام گیری های نسخ تعزیه میرعزا کاشانی از ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی از استادان، محققان و پژوهشگران در 140 صفحه به چاپ رسیده است.

 

باستان سنجی محراب ضلع غربی شبستان شمالی جامع کاشان، بررسی تحلیلی و مقایسه ای محراب ضلع غربی شبستان شمالی جامع کاشان، خانه باغ لاجوردی کاشان در گذر زمان و موبد بیدگلی و شاهنامه امیر بهادری از دیگر مقالات ارائه شده در این شماره از مجله است.

 

« پژوهش نامه کاشان » نشریه تخصصی مرکز پژوهشی «کاشان شناسی» به هدف انتشار مقالات مربوط به حوزه کاشان منتشر می شود.

 

دانشگاه کاشان صاحب امتیاز و «محمد مشهدی نوش آبادی» مدیر مسئول این نشریه است.

 

جمعی از استادان دانشکده‌های دبیات و علوم انسانی و معماری و هنر و تعدادی از دیگر استادان کاشان پژوه هیات تحریریه آن را تشکلی می دهند.

 

این نشریه در سال1383 آغاز به کار کرد و اولین شماره آن در بهار سال 1384 روانه بازار نشر شد.

 

موضوع مقالات مجله پژوهش های تاریخی و فرهنگی اعم از مطالعات دینی، ادبی، اعلام، مشاهیر و همچنین پژوهش های معماری و هنر اعم از بررسی انواع هنرهای اسلامی و صنایع دستی و کاوش های باستان شناختی مرتبط با حوزه فرهنگی کاشان شامل شهرستان های کاشان، نطنز و آران و بیدگل و شهرهای مجاور آن است.