فردی که از افراد جویای کار پول می‌گرفت تا برای آن‌ها در شهرداری کاشان کار پیدا کند، شناسایی و به مقامات قضایی معرفی شد.

 

یک مقام مسئول با اعلام این خبر گفت این فرد که هیچ سمتی در شهرداری نداشته، فرمی را طراحی کرده و آن را در اختیار افراد بیکار قرار می‌داده تا به عنوان متقاضی کار آن را تکمیل و به شهرداری ارائه کنند.

او مدعی بوده با توجه به جایگاهی که در شهرداری دارد می‌تواند برای آن‌ها کار پیدا کند.

 

پس از مراجعه‌ی چند نفر از این افراد به شهرداری و ارائه فرم‌های یکسان مشخص می‌شود که افراد مبالغی را برای شروع کار در شهرداری پرداخته‌اند.

 

یکی از افراد متضرر گفته برای مشغول شدن در شهرداری ۲۵۰ هزار تومان به این شخص پرداخته است.

 

تعداد شاکیانی که تاکنون شناسایی شده‌اند بین ۳ تا ۴ نفر بیان شده که نام خانم‌ها هم در بین این افراد متضرر به چشم می‌خورد.