فرماندهان لشكر مهندسي رزمي جنگ جهاد سازندگي استان اصفهان و مسئولين كانون سنگرسازان بي سنگر استان اصفهان با حضور در منزل حاج محمود صلواتي، با اين جانباز و رزمنده مشكاتي ديدار كردند.

به گزارش مشكات آنلاين در اين ديدار كه جمعي از جهادگران و رزمندگان كاشاني نيز حضور داشتند، حاج حسين نوري فرمانده لشكر مهندسي رزمي جنگ جهاد سازندگي استان اصفهان با مرور خاطرات جنگ تحمیلی و اشاره به رشادتها و جانفشاني هاي جهادگران طي ٨ سال دفاع مقدس، از ايثارگري ها و جانبازي هاي جهادگران جهاد سازندگي كاشان خصوصاً حاج محمود صلواتي طي ٨ سال دفاع مقدس تجليل كرد.

گفتني است حاج محمود صلواتي، در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي به جهاد سازندگي كاشان پيوست و در طي دوران جنگ تحميلي مسئوليتهاي مختلفي در جهاد كاشان و جهاد سمنان بر عهده داشت و آخرين مسئوليت او فرماندهي قرارگاه حمزه سيدالشهدا (ع) در غرب كشور بود.