«سبحان نظری» شهردار نیاسر به همراه رییس واعضای شورا شهر و جمعی از مدیران آن شهرداری، روز گذشته با حضور در شهرداری مشکات با «احسان کوزه‌گر» شهردار مشکات دیدار و گفت‌وگو کرد.

نظری در این دیدار انتخاب کوزه‌گر را به عنوان شهردار مشکات به مردم مشکات، شورای اسلامی شهر و شهردار تبریک گفت.

شهردار نیاسر همکاری این دو شهرداری و تبادل تجربیات بین واحدهای مختلف آن را در ارائه خدمات بهتر به شهروندان موثر دانست.

کوزه‌گر با استقبال از همکاری این دو شهرداری به بیان شباهت‌های مشکات و نیاسر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخت.