«مرضیه انصاری‌زاده» متولد ۱۳۶۰ معلم و دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیا، عضو انجمن شاعران جوان کاشان، و عضو هیئت مدیره «انجمن نویسندگان هزار افسانه شهرزاد» کاشان است که سابقه حدود دو دهه سرودن و حضور در مجامع ادبی را در کارنامه دارد.

وی یکی از شاعران برگزیده «کنگره شب‌های شهریور» است که در زمان خود یکی از برجسته‌ترین جشنواره‌های شعری کشور بود.

«به نام دخترم سوگند» سال ۸۲ و «مزامیر من» نشر دعوت سال ۱۳۸۸ دو مجموعه از سروده‌های این شاعر است که پیش از این منتشر شده‌است.