روزنامه قانون: غروب ششم ارديبهشت 96 بود كه 10 نفر از نيروهاي مرزبان كشورمان به دست گروهك تروريست جيش العدل به شهادت رسيدند.

اتفاق تلخی كه با موضع‌گيري های مختلف توسط شخصيت‌هاي سياسي رو به رو شد. درهمين راستا، اخبار فراواني از قصور دولت پاكستان در رخ دادن اين حادثه منتشر شد. براي آگاهي از دلايل وقوع اين فجايع، ميزان قصور دولت پاكستان و همچنين راهكارهايي كه اسلام‌آباد با اجراي آن مي‌تواند جلوي حوادث مشابه را بگيرد به سراغ عباسعلي منصوري آراني، عضو پيشين كميسيون امنيت ملي رفتيم كه مشروح اين گفت و گو را در ادامه پي مي‌گيريم.

چه دلايلي موجب مي شود كه ما شاهد اتفاق تلخي مانند شهادت 10 تن از مرزبانان كشور باشيم و مقصر اصلي اين حادثه كيست؟

بدون شك مسئوليت حادثه ميرجاوه كه منجر به شهادت10 مرزبان غيور كشورمان شد بر عهده كشور پاكستان است. حمله به نيروهاي مرزبان جمهوري اسلامي ايران از مرزهاي اين كشور صورت گرفت و اين اقدام جنايت‌كارانه بر عهده دولت آن‎هاست. در اين راستا وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح ما از راه مذاكرات و با تشكيل يك تيم حقيقت ياب بايد به بررسي و ارزيابي چگونگي اين ماجرا بپردازند و تا روشن شدن لايه هاي پنهان اين حادثه و دلايل آن، دست از كار بر ندارند. اگر دولت پاكستان در خصوص اين حادثه قصوري داشته باشد بايد در چارچوب قوانين بين الملل با آن‌ها برخورد شود و آن‌ها را به نوعي متعهد كرد كه ديگر اتفاقات جنايتكارانه اينچنيني رخ ندهد. دو كشور ايران و پاكستان بايد ساختاري را ايجاد كنند كه‌در قالب آن همكاري صورت گيرد تا گروه‌هاي معاند و تروريست نتوانند اقدامات مجرمانه خود را در منطقه به نتيجه برسانند. با توجه به اينكه بين دو دولت ايران و پاكستان پيوست نظامي وجود دارد، دستگاه ديپلماسي و نيروهاي مسلح ما بايد بايكديگر فشارهاي خود را به دولت پاكستان وارد كنند، تا الزامات حقوقي لازم در خصوص چنين حادثه‌اي به صورت كامل تحقق يابد و موانع لازم براي پيشگيري از چنين حوادثي به وجود آيد.

پاكستان به چه شكل مي تواند از بروز اتفاقات مشابه جلوگيري كند؟

براي ارائه راهكار در خصوص حادثه پيش آمده در ميرجاوه بايد به تمام جزييات اين اتفاق مشرف بود، اما به صورت كلي، هر اقدام سويي كه در يك كشور اتفاق مي افتد مسئوليتش با آن كشور بوده و در اين موضوع نيز همين‌گونه است. اينكه دولت پاكستان و نيروهاي مسلح بايد چگونه پوشش هاي مرزي را شكل دهد تا منجر به بروز حادثه اي در قسمت‌هاي مرز مشترك نشود، بحثي فني است و نياز به اشراف بر گزارش تيم حقيقت‌ياب دارد.

آيا كشورهاي ديگر نيز در اين موضوع، دخالت دارند؟

اين امكان وجود دارد افراد و گروه هايي مرتبط با سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه، با نيت ايجاد اختلاف ميان دو كشور، دست به اين اقدام جنايت‌كارانه زده باشند.

نبايد از اين موضوع غافل شد كه برخي با ايجاد اختلاف بخواهند ميان دو كشور آتش افروزي ايجاد كنند و اهداف و نيت هاي سوء خود را پيش ببرند. هر دو كشور بايد آگاهانه جزييات حادثه را بررسي و به صورت منطقي تصميمات لازم را اتخاذ كنند تا اين قبيل مشكلات با همكاري دو كشور بر طرف شود.

شرايط منطقه خاورميانه در شكل‌گيري و به وجود آمدن چنين حادثه اي تا چه ميزان نقش دارد؟

دولت پاكستان بايد بر حساس بودن شرايط منطقه و ژئوپولتيكي آن، توجه ويژه اي داشته باشد و به گونه‌اي عمل كند كه مشكلات موجود به بحراني در منطقه تبديل نشود. دولت پاكستان با عذرخواهي از مردم ايران بايد با افرادي كه در اين حادثه قصور داشتند، برخورد جدي كند. اگر گروه هايي در پاكستان حضور دارند كه تحت فشار سرويس هاي اطلاعاتي غربي يا منطقه‌اي، قصد دارند ميان دو كشور آتش افروزي كنند- به دليل آنكه ضرر و زيان مشكلات پيش آمده از چنين اتفاقاتي نصيب مردم دو كشور خواهد شد-مسئولان بايد اين فتنه‌ها را در نطفه خفه كنند. در آخر بايد اشاره كنم كه پاكستان با همكاري نيروهاي مسلح ما بايد با ايجاد پره هاي پوششي، از پيش آمدن حوادث اينچنيني و برخي اتفاقات كه در مراسم مذهبي اين كشور رخ مي دهد، جلوگيري كند.