مجمع هم اندیشی مسئولان کاراکو کشور، به منظور بررسی روند برگزاری اردوی تیم ملی این سبک و برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات آسیایی کاراکو در ایران و شرکت در مسابقات جهانی این سبک، صبح روز جمعه ( 19/3/96) د ر مجموعه شهید «ناصر فکری» کاشان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد اردوی آماده سازی تیم ملی کاراکو، برای شرکت در مسابقات جهانی، شهریور امسال در دو مرحله، در قمصر کاشان برگزار شود.

بعد از برگزاری اردوی تیم ملی، ایران میزبان مسابقات آسیایی سبک کاراکو خواهد بود.

بر اساس رای مثبت اعضاء، کاشان به عنوان میزبان مسابقات کشوری سبک کاراکو در سال 96 انتخاب شد. این مسابقات مردادماه در مجموعه تختی کاشان برگزار می‌شود.

در این جلسه «بهزاد عرب‌نیاسر» از طرف اعضای هیئت رئیسه و کمیته فنی سبک کاراکو به عنوان سرمربی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.