نماینده کاشان و آران و بیدگل گفت: معاون رئیس جمهور با تامین اعتبار مورد نیاز برای دو پروژه مهم جاده ای در منطقه کاشان و آران و بیدگل و پرداخت دیون پیمانکار طرح گلاب 2 موافقت کرد.

 

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده کاشان و آران و بیدگل، ساداتی نژاد با اشاره به پیگیری های بعمل آمده برای تامین اعتبار تکمیل طرح آبرسانی به کاشان و آران و بیدگل از زاینده رود (گلاب 2) اظهار داشت: تامین بودجه لازم برای پرداخت دیون و مطالبات سال 94 پیمانکار این طرح به منظور اتمام و بهره برداری سریع تر از این پروژه، از جمله درخواست های بعمل آمده از معاون رئیس جمهور بود.

 

وی افزود: در گفتگوها و مکاتباتی که با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این رابطه انجام شد وی با درخواست تادیه و پرداخت دیون سال 94 پیمانکار طرح تونل گلاب 2 موافقت کرد.

 

ساداتی نژاد تصریح نمود: با اتمام و تکمیل پروژه تونل گلاب 2، میزان آب انتقالی از زاینده رود به کاشان از 390 لیتر بر ثانیه فعلی، به 1100 لیتر بر ثانیه افزایش می یابد.

 

نماینده کاشان و آران و بیدگل همچنین از موافقت با تامین اعتبار مورد نیاز برای دو پروژه مهم جاده ای در منطقه کاشان و آران و بیدگل خبر داد.

 

ساداتی نژاد با اشاره به عدم اختصاص بودجه در سال 96 برای طرح کمربندی کاشان و آران و بیدگل و اتصال آن به جاده گرمسار و اختصاص اعتبار ناکافی برای بزرگراه کاشان – مشهد اردهال – برزک – ورکان – موته اظهار داشت: با پیگیری ها و مکاتباتی که بعمل آمد، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تامین اعتبار این پروژه ها نیز در سال آینده موافقت کرد.

 

نماینده کاشان و آران و بیدگل در انتها تاکید کرد: اجرایی شدن کامل این موافقت ها و پروژه ها منوط به پیگیری و همکاری مسئولین شهر و منطقه می باشد.